scroll

Voorwoord

KLEURRIJK ONDERWIJS DAT VERBINDT EN UITDAAGT

‘Kwalitatief hoogstaand en innovatief inspirerend openbaar onderwijs bieden voor alle basisschoolleerlingen van Den Helder en Julianadorp. Dat is de missie van Meerwerf Basisscholen. De jeugd een plek bieden waar zij in staat is kwaliteiten en talenten te ontwikkelen en verder te versterken. Openbaar onderwijs waarin het kind op elk van onze scholen centraal staat en alles wat we doen te herleiden is naar de kern van het onderwijs.
In ons onderwijs zijn de kernwaarden van het openbaar onderwijs zichtbaar. Iedereen is bij ons welkom en verdient wederzijds respect. In onze scholen wordt actief aandacht besteed aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. Vanuit deze kernwaarden worden onze leerlingen voorbereid op de deelname aan de samenleving. Elke Meerwerf-school is een unieke school.

Een school met een eigen profiel. In dit presentatiemagazine stellen we de tien Meerwerf-scholen uitgebreid aan u voor. Als bestuur zien wij de uitdagingen in het onderwijs waar we als scholenorganisatie ons voor gesteld zien. Daarbij is de kwaliteit van het onderwijs leidend. En dat levert resultaat op. Iets waar we enorm trots op zijn. We zien een stijging van het aantal leerlingen en ontvangen positieve rapporten vanuit de Inspectie van het Onderwijs betreffende de kwaliteit van het geboden onderwijs. Ook vanuit tevredenheidsonderzoeken onder ouders blijkt een grote mate van tevredenheid over de scholen. Vanuit een financieel gezonde organisatie blijven we werken aan het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van onze organisatie en scholen.

Nu het fundament van de Meerwerf-organisatie voor de toekomst gelegd is, bouwen we verder. In het beleidsplan zijn nieuwe speerpunten opgenomen waarmee onze scholenorganisatie een nog prominentere rol in de Helderse samenleving wil spelen. De volgende ambitie waar wij als organisatie gestalte aan geven is het uitbreiden van het onderwijsaanbod. Bij een van onze scholen is een start gemaakt om van deze school een echt Integraal Kindcentrum (IKC) te maken. Uiteindelijk zal iedere Meerwerfbasisschool zich ontwikkelen tot IKC. Een maatschappelijke ontwikkeling, waar wij op anticiperen.

Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Een centrale voorziening voor kinderen van 2 tot 12 jaar, waarbij de ontwikkeling van baby’s, peuters, kleuters en kinderen in één doorgaande lijn gevolgd wordt. Eén centrale plek in de wijk, die inspeelt op de behoeften van kinderen én ouders en naadloos aansluit op de Meerwerf-visie. Maatwerk in leerstof, leerstijl en leertijd, waarin uw kind alle ruimte krijgt talenten te ontdekken en benutten.’
NILS VAN HEIJST
Bestuurder Meerwerf Basisscholen