scroll

TALENTEN MAXIMAAL
‌BENUTTEN

‘Basisschool ’t Tuselant is een kleine school, gelegen in een groene, inspirerende omgeving. Het doel voor ons als school is om op jonge leeftijd talenten te ontdekken bij kinderen en kinderen te helpen een groeispurt in hun ontwikkeling te maken.
In onze visie gaan we uit van talentontwikkeling. De gedachte dat elk kind ergens goed in kan worden door het te stimuleren in het leerproces en van een bekwame begeleiding te voorzien. We bereiden kinderen in een kalme, open, prettige en groene sfeer voor op de maatschappij. ’t Tuselant is een gemêleerde school, waar kinderen met diverse achtergronden in goede harmonie samen oefenen en werken aan hun toekomst. De centrale vraag die we stellen bij alles wat we doen is: ‘Wat heeft het kind eraan?’. Wat willen we voor de leerlingen bereiken en welke vaardigheden hebben we daarbij nodig? Oprecht met elkaar en met kinderen in gesprek gaan, bereik je door daadkrachtig met elkaar te functioneren en communiceren. De lat om talenten te ontwikkelen leggen we hoog. En wat we met de kinderen willen bereiken, geldt ook voor ons team. Ook als leerkracht ben je nooit uitgeleerd, wij blijven allemaal in ontwikkeling. Efficiënt en effectief werken, om maximaal te groeien.’

KITTY VAN LOENEN

Directeur Meerwerf-basisschool ‘t Tuselant

Factsheet

Peuterspeelleergroep
Continurooster met vijf-gelijke-dagen-model
Positive Behaviour Support (PBS)
Voortdurende verbetercultuur met Stichting LeerKRACHT
Moderne lesmethoden en ICT-onderwijs
Opbrengstgericht werken met de vier D’s: data, duiden, doelen, doen
Ontwikkeling en oog voor de 21e-eeuwse vaardigheden
Gedifferentieerd onderwijs van hoog niveau, ruim voldoende opbrengsten
Schooltuin

KERNWAARDEN

Creatief
Samenwerken
Gestructureerd
Sfeervol en vriendelijk
Betrokken en behulpzaam
Eigenaarschap en zelfredzaam
Diversiteit
Leerzaam
Natuurrijk

CREATIVITEIT, OPENHEID
‌EN DE NATUUR

De natuur speelt een grote rol binnen het onderwijs van ’t Tuselant, dat de prachtige ligging aan de rand van het Helderse duingebied volop benut als extra lesmateriaal. Met regelmaat trekken kinderen erop uit om de duinen te verkennen of een bezoek te brengen aan de Helderse Vallei.
Buitenlessen, onderzoeken, ervaren; het past bij het profiel van ’t Tuselant. Naast de natuur en alles wat zich in de directe omgeving van kinderen afspeelt, krijgen ook creatieve vakken aandacht. Elke vrijdagmiddag staan de diverse kunstdisciplines, zoals dans, theater, audiovisueel en beeldend centraal. “Elk jaar maken wij gebruik van het aanbod van Triade bij deze lessen. Juist deze vakken en lessen zijn de manier om kinderen zelf hun talent te laten ontdekken”, vertelt directeur Kitty van Loenen. Meerwerf-basisschool ’t Tuselant staat naast creativiteit voor openheid.
“Onze school staat midden in een hechte Helderse gemeenschap. We voelen ons zeer betrokken bij de samenleving en zijn ons bewust van de gemeenschappelijke rol die we hebben. En dat uiten we ook. Zo organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks onze musical in het buurthuis. Het meest waardevol is het dagelijkse contact. Met ouders, met buurtbewoners en met de rijke omgeving. Dat uit zich in een goede relatie met ouders en de wijk. Iedereen is bereid om te helpen.”

EEN GROEISPURT IN ONTWIKKELING

Gelegen in een groene omgeving aan de rand van het prachtige Helderse duingebied, biedt Meerwerf Basisschool ’t Tuselant kinderen de kans om in een rustige en positieve sfeer te werken aan hun ontwikkeling. Recent is de school gemoderniseerd, waardoor de leerlocatie volledig voldoet aan de eisen die in deze tijd aan onderwijs en onderwijshuisvesting gesteld worden. ‘t Tuselant kent een positief, voorspelbaar en veilig schoolklimaat. “Een omgeving die het leren bevordert, waarin kinderen op jonge leeftijd hun talenten ontdekken en een groeispurt in hun ontwikkeling maken”, zegt directeur Kitty van Loenen.
’t Tuselant gaat met de tijd mee. De school groeit. Zowel in het aantal leerlingen, als in ontwikkeling. “Als school gaan we vooruit. Natuurlijk staan de kinderen centraal, maar je kunt kinderen alleen voorbereiden op hun toekomst als leraren en leraressen de methoden en samenwerkingscultuur kennen en omarmen. Daarom is ook de ontwikkeling van ons team een belangrijk onderdeel van onze schoolvisie. We kunnen allemaal lesgeven, maar een school is een samenleving in het klein. Kinderen leren veel meer dan alleen reken- en taalonderwijs. Hen de kans geven zich als mens te vormen vinden wij net zo belangrijk.” ’t Tuselant werkt met een voortdurende verbetercultuur waardoor ze efficiënt en effectief functioneert. “Wij hebben oog voor detail, de opbrengsten zijn dan ook al jaren ruim voldoende. Door de duidelijke structuur in de beleidsvoering, kunnen leraren zich richten op het onderwijs en staat het kind centraal.”‌

Kinderen in hun kracht zetten, betrokken maken bij het onderwijs en onderzoekend willen laten zijn. Een kind zich bewust laten maken dat leren iets toevoegt aan het leven en dat het zichzelf daarmee kan redden. Daar wordt op ’t Tuselant dagelijks aan gewerkt. “Wat bijzonder is aan ons onderwijs, is dat we handelsgericht werken. Dat doen we volgens de 4D-methode: data, duiden, doelen, doen. Dit maakt dat we heel gestructureerd de juiste stappen nemen. Alle mogelijke scenario’s, die de ontwikkeling van de leerling beïnvloeden zijn beschreven. Zo kunnen we snel handelen."
“Wij betrekken de leerlingen bij het leren leren, zo krijgen zij meer vat op hun leerproces. Dat gebeurt door leerlingen feedback te vragen over hun leren en welbevinden, samen met de kinderen onderwijsdoelen stellen, verbeteracties bedenken en uitvoeren en meten of deze acties het gewenste effect hebben. Ook vragen we leerlingen om suggesties over het onderwijs en koppelen we terug wat er met hun suggesties is gedaan.”

‘t Tuselant werkt schoolbreed met Positive Behaviour Support (PBS) en volgens de nieuwste landelijke leermethodes. Kinderen groeien gedurende het gehele schoolverblijf mee met de herkenbare onderwijsvormen. “De kleutergroep werkt themagericht. Een hoofdthema wordt verspreid over een periode gekoppeld aan diverse kleinere thema’s. Hierdoor ontstaat betrokkenheid bij kinderen. Spelenderwijs wordt de woordenschat vergroot en worden kinderen voorbereid op de vervolgstappen van het leren. De kracht van herhaling en routines maakt dat er verdieping is rond het aangeboden thema.”
Kinderen krijgen op jonge leeftijd te maken met wereldoriënterende vakken. Creatieve opdrachten om kinderen voor te bereiden op de maatschappij, waarbij alle aanwezige culturen op de openbare basisschool bijdragen aan de waarden, meningen, houdingen en gedragingen om respectvol met elkaar om te gaan. Kinderen leren werken aan een gezamenlijk doel. Ook individueel is er een breed aanbod aanwezig.
“We differentiëren het lesaanbod. Kinderen die snel werken kunnen door blijven werken dankzij ons digitale lesaanbod, met opdrachten toegespitst op het eigen niveau, en zelfcorrigerende systemen. Na de instructies van de leraar kan elk kind in het eigen tempo aan de slag. Zo zetten we kinderen in hun kracht, maken we hen betrokken en onderzoekend.”
Meerwerf basisschool
't TUSELANT
Duinroosstraat 2
1783 KG Den Helder
0223 - 61 42 89
directie@tuselant.nl
Bezoek website