scroll

VERBINDEN, 
‌VERDIEPEN, 
‌VERSTERKEN

‘Onze school gaat uit van de gedachte dat elk kind uniek is en dit unieke tot ontwikkeling brengt. Binnen de onderwijsvisie staat de ontwikkeling van het kind centraal, als school sluiten we daarop aan. We bieden orde en regelmaat, ruimte en aandacht en een plek waar kinderen zich veilig voelen. Meerwerf-basisschool Tuindorp moet een plek zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan, waar zelfstandigheid belangrijk is. We stimuleren jonge kinderen om via spel tot leren te komen en zetten oudere leerlingen aan tot onderzoek.
Net als de wijk Tuindorp kent onze school een grote diversiteit. Het is prachtig om te zien hoe kinderen met verschillende achtergronden binnen onze minimaatschappij met elkaar omgaan. De verbondenheid tussen de kinderen en met de buurt is groot; kinderen groeien op in een omgeving, die net zo veelvormig is als de maatschappij waarin zij later moeten functioneren. Als directeur is het mijn grote drijfveer om samen met mijn team kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Onderwijs waardoor kinderen de wereld om zich heen goed leren begrijpen. Daarbij is de intensieve samenwerking met Meerwerf-basisschool Dr. Jac. P. Thijsse een waardevolle aanvulling. De praktijk leert dat de teams en scholen, elk met een eigen achtergrond, elkaar enorm versterken. De brede samenwerking biedt meer expertise en mogelijkheden voor kinderen en leerkrachten om zich te ontwikkelen.’

WILL POMPERT

Directeur Meerwerf-basisschool Tuindorpschool

Factsheet

Continurooster met vijf­-gelijke-­dagen-­model
Grote hal met historische aspecten
Grote gemeenschapsruimte
Gebouw ‘Amsterdamsche School’
Leefstijl
Kleutergymzaal
Werken met thema’s
Cultuurpartner Triade
Twee buitenpleinen

KERNWAARDEN

Modern
Sfeervol
Werelds
Zorgzaam
Transparant
Zelfstandig
Taakgericht
Sociaal
Kleurrijk
Verbindend

ONTMOETING IN HET GROEN

‘Ontmoeting in het groen’ is een project door bewoners van Tuindorp, voor bewoners van Tuindorp. Inzet is het verbeteren van de woon­- en leefomgeving, maar ook elkaar ontmoeten. Door samen te werken in de gemeenschappelijke moestuinen en het aan leggen van bloemenpluktuinen krijgen de openbare ruimtes van Tuindorp kleur. Daarnaast komt het biologisch verbouwde eten de gezondheid, het milieu en bewoners die het niet zo breed hebben ten goede. “En zo versterken zij de wijk”, zegt Will Pompert, directeur van Meerwerf basisschool Tuindorp.
Ook de school neemt deel aan het project. “Binnen Tuindorp wordt hard gewerkt om diverse groene plekken te creëren. Achter de school is een deel van het grote achterplein door de gemeente beschikbaar gesteld aan ‘Ontmoeting in het groen’. Hier worden groenten en planten gekweekt, maar ook compost gemaakt. Sámen met de kinderen.” Ook worden lessen verzorgd door vrijwilligers, die aan het project verbonden zijn. “Zo snappen kinderen meteen waar het over gaat als we de onderwerpen natuur, groen en eten bespreken.”
De Tuindorpschool denkt duurzaam en neemt vanuit die rol deel aan meerdere ‘groene’ projecten zoals EU-Schoolfruit en DrinkSchoolWater. “Als school zijn we heel nadrukkelijk bezig met het thema duurzaamheid. We willen een groene school worden. Tijdens de verbouwing van onze locatie was alles erop gericht de school zo energiezuinig te maken, ook al zijn we gevestigd in een historisch pand. Dat is goed gelukt. Maar, we willen meer. We blijven kijken naar alle mogelijkheden om de school duurzamer te maken.”

“ONDERWIJS MOET ERGENS OVER GAAN”

Meerwerf-basisschool Tuindorp vormt al decennia het hart van de gelijknamige historische Helderse wijk. De originele klokkentoren van het schoolgebouw, een prachtig bouwwerk van de Amsterdamse School, siert de skyline en daar komt voorlopig geen verandering in. Het gebouw werd enkele jaren geleden grondig - en geheel in stijl - verbouwd en gerenoveerd. Daarmee is Tuindorp klaar voor de toekomst.
‘Een vernieuwd gebouw met oude waarden’, oftewel: een schoolgebouw met de uitstraling van toen, volledig aangepast aan de eisen van nu. “Duurzaamheid is een belangrijk thema voor onze school, zowel in lesmateriaal als in uitstraling. Daarom hebben we bij de verbouwing ingezet op een zo energiezuinig mogelijk schoolgebouw. Die ‘groene’ ambitie willen we in de toekomst nog meer gestalte geven”, zegt Will Pompert, directeur.

Het leerlingenaantal van de Tuindorpschool vertoont na een lastige periode weer een stijgende lijn. In de onderbouwgroepen stromen jonge kinderen uit de omliggende wijken in en de betrokkenheid van buurtbewoners is groot. “Super”, klinkt het enthousiast. “De buurt knokt zo hard om Tuindorp te steunen.” Dit leidde, na het bericht over de sluiting van de gezinslocatie, zelfs tot regionale en landelijke media-aandacht. De verbondenheid tussen nieuwe Nederlanders en traditionele wijkbewoners waar de school voor staat was reden voor RTV NH en SBS6 af te reizen naar Den Helder. “Het is zo mooi om te zien hoe de verbinding gezocht wordt. Met elkaar, maar ook met de gemeente en andere instanties. Heel puur.”

De school kent een grote diversiteit aan achtergronden, net als de wijk. Binnen het moderne lesaanbod is het accent bewust gelegd op taalonderwijs. “In de ruimste zin van het woord. Lezen, taal en woordenschatuitbreiding; onderwijs moet ergens over gaan. Onderwijs moet samenhang hebben. Daarom werken wij met een duidelijke basis.” Kinderen werken op Tuindorp veelal thematisch en projectmatig. Tijdens de zogeheten allesapart- weken wordt dieper ingegaan op een specifiek onderdeel van het onderwijs. “Dat stukje verdieping komt vervolgens weer terug in het thematische onderwijs.”
Vernieuwing is een belangrijk speerpunt van de basisschool. Logisch, vindt Pompert. “Wil je kinderen voorbereiden op de maatschappij, dan moet je bij de tijd blijven. Onderwijs is niet achteruit kijken of stil blijven staan, maar de blik op de toekomst richten. We werken met moderne, eigentijdse onderwijsmethodes, die passen bij hoe wij als school les willen geven. Zaken als duurzaamheid, sociale ontwikkeling en bewegingsonderwijs schrijven wij hoog aan. Dat vraagt om een team dat zich ontwikkelt en past bij de school. Onze leerkrachten hebben een open blik op de wereld. Als school en als team blijven we vernieuwen. We willen niet volgen, maar initiatief nemen.”

Een schoolbreed opstartmoment, een uitgebreide dagplanning en coöperatieve werkvormen maken dat de leertijd effectief benut wordt. “Kinderen weten ’s ochtends direct hoe de dag eruit ziet. Door hen veel samen te laten werken, leren kinderen met elkaar om te gaan en met elkaar in gesprek te gaan.” Die samenwerking is er ook op breder vlak. “Als school staan we middenin de samenleving, middenin onze buurt. We werken nauw samen met het buurtbeheerteam en andere wijkvertegenwoordigers om een veilige omgeving voor kinderen te creëren en de beleving te vergroten. Met elkaar staan we voor de Tuindorp.”
Meerwerf basisschool
TUINDORP
Brakkeveldweg 51
1782 AD Den Helder
0223 ­ 61 52 68
tuindorp@tuindorpthijsse.nl
Bezoek website