scroll

BAKEN TUSSEN
‌CENTRUM EN ZEE

‘Onze kinderen gaan in rustig vaarwater op volle kracht vooruit. Rust, voorspelbaarheid, veiligheid en regelmaat; dat past bij de Thorbeckeschool. We zorgen ervoor dat onze kinderen zich veilig voelen en van tevoren weten wat er gaat gebeuren. Dat zorgt voor rust en ruimte in het hoofd, zodat kinderen zich volledig kunnen richten op leren.
We bieden onze leerlingen alle ruimte om zelfstandig te werken, waardoor ze groeien. Als leer- ling en als mens. De tijd op de basisschool is een belangrijke periode in het leven van een kind. Onze kinderen moeten met plezier ‘op reis’ kunnen gaan, samen met de juf of meester - zonder daarbij afhankelijk van hen te zijn - om na acht jaar vol kennis, vaardigheden en ervaringen de stap naar het vervolgonderwijs te kunnen maken. De sfeer op school is positief, waardoor de school een plek is waar kinderen zich thuis voelen, initiatief durven nemen en niet bang zijn om fouten te maken. We maken tijd voor elkaar en gaan op respectvolle wijze met elkaar om. We kiezen daarbij voor een traditionele werkwijze, waarin nieuwe methoden moeiteloos geïntegreerd worden. Een ‘Thorbeckekind’ is in onze ogen een kind dat zelfvertrouwen heeft, vertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden, maar ook kritisch naar zichzelf kan kijken. Een kind dat de stap naar het vervolgonderwijs durft te maken, omdat het alles heeft geleerd wat nodig is om te slagen.’

FRANK SLORT

Directeur Meerwerf-basisschool Thorbecke

Factsheet

Voor- en naschoolse opvang op eigen locatie
Ongedeelde groepen
Taalrijkonderwijs
Integraal Kindcentrum (IKC) in ontwikkeling
Positive Behaviour Support (PBS)
Snappet-school (in ontwikkeling)
Onderwijsopbrengsten op orde

KERNWAARDEN

Veiligheid
Rust
Regelmaat
Respectvol
Voorspelbaarheid
Actief
Betrokken
Toegankelijk
Welkom

EEN BASISSCHOOL
‌IN BEWEGING

Eén voorziening waar kinderen van 2-12 jaar spelen, leren, ontmoeten en ontwikkelen. Als eerste Meerwerfbasisschool mag de Thorbeckeschool zich officieel Integraal Kindcentrum (IKC) noemen. In nauwe samenwerking met SKDH (Stichting Kinderopvang Den Helder) wordt de komende periode hard gewerkt aan de ontwikkeling van het centrum - gevormd door basisschool Thorbecke, peuterspeel- en leergroep De Dijkstappers en buitenschoolse opvang De Diepzeeduikers - waar kinderen van 2-12 jaar van 07.00 tot 19.00 uur terecht kunnen.
“De basis van het IKC is de gedeelde, breedgedragen visie. Binnen het centrum zijn duidelijke afspraken gemaakt over procedures en informatievoorziening. Leerkrachten en pedagogische medewerkers denken en handelen op dezelfde didactische en pedagogische wijze”, zegt Isabelle Schouten van SKDH. “Door het kind van jongs af aan op eenzelfde manier te benaderen en te stimuleren in de ontwikkeling, groeit het door. Kinderen herkennen de stap naar groep 1 van de basisschool. Het is een natuurlijke overgang. De mensen die voor de groep staan spreken immers dezelfde taal.”

“Bij het IKC draait het om één leiding, één organisatie, één team en één pedagogische visie”, benadrukt schooldirecteur Frank Slort. “Wat is de basis en hoe denken we over de ontwikkeling van kinderen: het is van groot belang dat we als team deze visie niet alleen delen, maar ook breed uitrollen. We werken samen aan eenheid.” De komende periode benutten de school en SKDH om het IKC verder vorm en inhoud te geven. Naast de peuterspeel- en leergroep wordt daar ook de naschoolse opvang nadrukkelijk bij betrokken.
De Thorbecke is een school in beweging. “En daarbij profiteren we volop van de centrale ligging van onze school. Willemsoord, schouwburg De Kampanje en kunstencentrum Triade liggen om de hoek. We hebben goede contacten met de bibliotheek en daar maken we graag gebruik van. Al deze faciliteiten zijn op loopafstand. In het voorjaar of de zomer gaan we naar de dijk om te sporten of om krabben te tukken; ook dat hoort bij de Thorbeckeschool.”

In rustig vaar­water, op volle kracht vooruit

Meerwerf basisschool Thorbecke is één van de toonaangevende openbare basis­scholen van Den Helder. Het stijlvolle schoolgebouw, dat sinds 1957 deze functie vervult, is de leerplek van ruim tweehonderd kinderen - verdeeld over tien groepen. “Onze school is een baken tussen centrum en zee. Een baken van veiligheid en rust, waar kinderen zich stevig aan vast kunnen houden”, zegt directeur Frank Slort. “Dat maakt dat zij in rustig vaarwater op volle kracht hun eigen koers kunnen varen.”
Het traditionele schoolgebouw heeft door de jaren heen niet aan charisma ingeboet. Nog steeds schittert de school in volle glorie, midden in het oude centrum van Den Helder. “Het gebouw is uiteraard aangepast aan de moderne tijd, maar we hebben de stijl van de school bewust intact gelaten. Dat hoort bij onze duurzame boodschap. Modern, maar met respect voor het verleden.” Net als het centrum van de havenstad, is de school in beweging. Het leerlingenaantal groeit, evenals de mogelijkheden.

“Rust, structuur, regelmaat en voorspelbaarheid; dat zijn onze kernwaarden. In deze omgeving kunnen en mogen kinderen zelfstandig zijn. Zij zijn niet afhankelijk van de leerkracht, maar leren zichzelf te redden. Daar worden kinderen blij, vrolijk, nieuwsgierig en zelfbewust van. We zijn met elkaar heel sterk in het naleven van afspraken en besteden structureel aandacht aan het leren van goed gedrag. We zijn ons ervan bewust dat wij als school het verschil maken.” Op de Thorbeckeschool is Positive Behaviour Support (PBS) leidend. PBS is een schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag. “Goed gedrag kun je leren. We brengen kinderen het besef bij hoe je met elkaar omgaat.”

De basisschool profileert zich als een taalschool, voorzien van alle moderne gemakken. Zo wordt bij de taallessen gebruikgemaakt van verschillende digitale methodes. “We gaan mee met de huidige maatschappij. We zijn trendvolgend, maar oriënteren ons daarbij op zaken die bij onze school passen. Net als kinderen kijken we naar elkaar en leren we van elkaar.” Dat komt onder meer tot uiting bij de Engelse les, die kinderen vanaf groep 5 volgen. “Onze digitale methode laat kinderen Engels leren aan de hand van songteksten, bijvoorbeeld van Justin Bieber. Zo komt het leren dichtbij en wordt onderwijs reëel voor kinderen.”
“Leerkrachten spelen op onze school een grote rol. Bij het overbrengen van het lesaanbod, maar ook in aanwezigheid, leiding en duiding. We maken bij het vak begrijpend lezen bijvoorbeeld gebruik van actuele nieuwsonderwerpen. Hier koppelen we opdrachten en leesstrategieën aan. De onderwerpen volgen de actualiteit en sluiten aan op de interesse van kinderen. Daarmee willen we leerlingen laten ervaren dat zij geen maatschappij in een maatschappij zijn, maar dat zij onderdeel uitmaken van de grotemensenwereld en serieus genomen worden.”

“We zijn een betrouwbare school waar een kind leert en groeit, zonder daar zelf erg in te hebben. Het mooiste compliment vind ik als een kleuter of kind aan het einde van de dag zegt dat het een leuke dag heeft gehad, zonder door te hebben wat wij voor het kind gedaan hebben op onderwijsvlak. Dat gevoel moet vanaf de kleuters tot groep 8 blijven duren.”
Meerwerf basisschool
THORBECKE
Californiestraat 48
1781 GN Den Helder
0223 - 61 53 98
directie@obsthorbecke.nl
Bezoek website