scroll

TALENTEN ZIEN, TALENTEN BENUTTEN.

Kwalitatief hoogstaand en innovatief inspirerend openbaar onderwijs bieden voor alle basisschoolleerlingen van Den Helder en Julianadorp. Dat is de missie van Meerwerf-basisscholen. Een plek waar leerlingen en leraren in staat zijn hun kwaliteiten en talenten te ontwikkelen en verder te versterken. Openbaar onderwijs waarin de persoon centraal staat.
In het onderwijs gaat Meerwerf uit van talentontwikkeling. Elk kind heeft talent. Elk kind kan ergens goed in zijn. De lat om die talenten te kunnen ontwikkelen ligt hoog. Voor kinderen én de leerkrachten die hen begeleiden. Door kinderen te stimuleren in het leerproces en hen verantwoordelijk te laten zijn voor de eigen (leer)houding en het (leer)gedrag, wordt het optimale uit elk kind gehaald. Op elke leeftijd, voor een maximale groei en ontwikkeling.

Alles wat binnen de Meerwerf-scholen gedaan wordt, is te herleiden naar de kern van het onderwijs. Het erkennen en herkennen van kinderen is bij het bepalen van het onderwijsaanbod dragend. De positieve benadering motiveert kinderen zelfstandig te worden en een goede basis te leggen voor het voortgezet onderwijs.
De visie van Meerwerf is gestoeld op de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Iedereen is welkom, iedereen is benoembaar, wederzijds respect. Onderwijs van en voor de samenleving, met aandacht voor waarden en normen. Elke school heeft een eigen pakket ontwikkeld voor burgerschapsvorming, uitgewerkt in drie deelgebieden: zelfkennis en levensbeschouwing, de rol van het kind in de maatschappij en democratisch doen en handelen. Stuk voor stuk bedoeld om een belangrijke bijdrage te leveren aan persoonheidsontwikkeling en talenten van kinderen.
Meerwerf-scholen zijn voorspelbaar, betrouwbaar en doen wat zij beloven. De scholen staan in nauw contact met ouders en halen het beste uit elke leerling. Meerwerf levert een bijdrage aan de opvoeding van kinderen tot goede burgers, die later een veilige, tolerante samenleving in stand houden. Een veelzijdige zee van mogelijkheden.

KERNWAARDEN MEERWERF

Meerwerf Basisscholen biedt kwalitatief hoogstaand en innovatief openbaar onderwijs, voor alle leerlingen in Den Helder, Julianadorp en omliggende gemeenten.
OPENBAAR ONDERWIJS
Iedereen is welkom
Iedereen is benoembaar
Wederzijds respect
Waarden en normen
Van en voor de samenleving
Levensbeschouwing en godsdienst
EIGENAARSCHAP
We stimuleren onze kinderen eigenaar te worden van hun eigen leerproces
Samenwerkingen benutten en bevorderen
De ruimte om verantwoordelijkheid te nemen
SAMENWERKING
Horizontaal en verticaal samenwerken, binnen en tussen alle geledingen
Eén lijn, gezamenlijke ambities en optimaal gebruik maken van elkaars kwaliteiten
Samenwerkingen zoeken en de kwaliteit van het onderwijs versterken
PROFESSIONALITEIT
Kwalitatief hoogwaardig en inspirerend onderwijs
Ontplooien van individuele talenten
DIVERSITEIT
Handelen vanuit de kernwaarden van het openbaar onderwijs
ONDERNEMEN EN INNOVATIEF
Eigentijds onderwijs en eigentijdse kwaliteiten
Allianties met relevante partners
De regie nemen met het oog op de toekomst
POSITIVITEIT
Trots op de scholen en organisatie
Een veilige, plezierige werkomgeving
Een positieve benadering, naar de omgeving en elkaar
VEILIGHEID
Werken in een veilige omgeving, die voldoet aan de eisen van deze tijd
Werken aan fysieke en sociale veiligheid van de scholen
TALENTONTWIKKELING
Oog voor de talenten van kinderen en personeel
Ruimte en optimale gelegenheid om talenten te ontwikkelen

DE ZEKERHEDEN VAN MEERWERF BASISSCHOLEN:

Kwalitatief en inspirerend onderwijs met ruime aandacht voor 21st century skills en burgerschapsvorming
Goed geschoold personeel dat staat voor deze kwaliteit
Een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs
Een op samenwerking gerichte houding vanuit educatief partnerschap en partnerschap met de lokale gemeenschap en bedrijven
Goede communicatie in en met al haar geledingen

MEERWERF

BASISSCHOLEN DEN HELDER

Timorlaan 45A
1782 DK Den Helder
0223 - 65 93 00
info@meerwerf.nl
Meerwerf.nl