scroll

RAAD VAN TOEZICHT

Goed bestuur en gedegen toezicht is belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Als lid van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO), is de Code Goed Bestuur van toepassing op de wijze waarop Meerwerf Basisscholen wordt bestuurd. Een belangrijk onderdeel vormt de scheiding tussen bestuur en intern toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe hoe de bestuurder door middel van strategie, beleid en beheer het doel van de stichting realiseert: het leveren van kwalitatief goed openbaar primair onderwijs in de gemeente Den Helder.

Dit doen zij onder meer door:
het toezicht houden op de bestuurder en de organisatie
werkgever zijn van de bestuurder
het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het Strategisch Beleidsplan
klankbord en adviseur zijn van de bestuurder
De Raad van Toezicht van Meerwerf Basisscholen wordt gevormd door ervaren leden, die beschikken over diverse meer dan relevante achtergronden voor de organisatie. Niet alleen op het gebied van onderwijs, maar ook op juridisch vlak, bedrijfsvoering en humanresourcesmanagement (HRM).

Jan

Schrevel

Jan Schrevel, geboren in Den Haag, heeft in Wageningen Regionale Bodemkunde gestudeerd. Jan heeft een lange loopbaan in het Agrarisch onderwijs, als docent maar ook als ICT-manager. Altijd was zijn doel ICT en andere aspecten van de bedrijfsvoering ten dienste te stellen van het onderwijs, van de leerlingen en docenten.

Vanaf 2012 heeft hij als ZZP-er verschillende langdurige opdrachten vervuld op het gebied van ICT-management en ICT-projecten als interim- manager of projectleider, steeds in het onderwijs. Jan is vooral werkzaam in het MBO, maar heeft ook bij een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs gewerkt. Jan is sinds september 2016 lid van de Raad van Toezicht bij de Stichting Meerwerf Basisscholen.

Jan zet zijn kennis van bedrijfsvoering en ICT in het bijzonder in als toezichthouder bij Meerwerf Basisscholen.

JOYCE

OVERDIJK-FRANCIS

Joyce Overdijk-Francis is geboren op Curaçao en heeft in Leiden en Amsterdam farmacie en rechten gestudeerd. Ze is als senior juridisch adviseur en manager werkzaam geweest bij diverse gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het bedrijfsleven, een zorginstelling en maatschappelijke organisaties.

Naast haar werkzaamheden heeft ze zich als bruggenbouwer ingezet binnen de Nederlandse samenleving. Dit vertaalde zich onder meer in rollen als voorzitter ‘Werkgroep Recht & Rassen- discriminatie’, medeoprichter van het Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR), als Ambassadeur van Master Peace en als vicevoorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee).

Ervaring binnen Raden van Toezicht heeft ze opgedaan binnen Bureau Jeugdzorg, het RIAGG en thans binnen de Anne Frank Stichting. Op basis van integriteit en vanuit authenticiteit wordt binnen deze Raden van Toezicht gekeken naar de maatschappelijke en politieke context bij het toezichthouden. Als lid van de Raad van Toezicht zet zij dit in bij de Stichting Meerwerf Basisscholen. In 1999 ontving zij een Koninklijke Onderscheiding. Zij mag zich Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

TANSINGH

PARTIMAN

Tansingh Partiman is een veelzijdig mens en dat blijkt onder meer uit zijn huidige drie functies. Hij is directeur, samen met zijn echtgenote, van Bureau Partiman (gespecialiseerd in Personeel & Organisatie) en heeft ook in het verleden voor lokale overheden opdrachten vervuld, zoals beschreven staat op www.partiman.nl.

Hij is als praktijkmanager verantwoordelijk voor personeels- en kwaliteitsbeleid bij de Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Winkel en Nieuwe Niedorp. Tenslotte is hij werkzaam als psychotherapeut in een samenwerkingsverband met SPEL Psychologen te Alkmaar. In zijn vrije tijd probeert hij ook nog te golfen en gitaar te spelen in een band die jazzy popmuziek maakt.

Onderwijs heeft al vanaf zijn studententijd zijn belangstelling. Hij begon zijn ‘onderwijscarrière’ als student-assistent anatomie en medische psychologie, haalde uit pure interesse een aantekening didactiek, doet nog steeds overal waar hij komt aan opleidingsbeleid en is nog altijd actief als trainer op divers gebied (van interculturele communicatie tot situationeel leiderschap).

Zijn bestuurlijke carrière begon ook reeds in zijn studententijd en kende eveneens een grote diversiteit: van Surinaamse studentenvereniging, lokale omroep en welzijnswerk tot bestuurder van een lokale politieke partij en voorzitter van de ouderraad op de lagere school van zijn vier dochters. Hij maakt zijn veelzijdige kwaliteiten binnen Stichting Meerwerf dienstbaar en draagt zo bij aan een cultuur waarin optimaal openbaar onderwijs samengaat met plezier, innovatie en verbondenheid-in-verscheidenheid.

GERARD

VOERMANS

Gerard Voermans (42) is hoofd financiën bij het Regius College Schagen. Sinds 1978 woont Gerard, getrouwd en vader van twee kinderen, in Den Helder. Na het afronden van de studie HBO-bedrijfseconomie in Alkmaar trad hij in dienst van De Rijkswerf in een rol binnen het bureau interne controle. Daarnaast werkte Gerard als controller en op de support-afdeling bij Deloitte en was hij als hoofd financiën verbonden aan het Gemini Ziekenhuis.

In zijn huidige functie houdt Gerard zich bezig met een breed scala aan werkzaamheden: van salarisadministratie tot ouderbijdrage en van boekhouding tot ICT. Samen met de collega’s van het Centraal Bureau streeft hij naar het scheppen van de beste randvoorwaarden voor onderwijzend personeel. Door zo veel mogelijk middelen vrij te maken voor het primaire proces - de docent en de leerling - krijgt de docent ruimte zichzelf en het onderwijs verder te ontwikkelen. Door de inzet van ICT wordt getracht de administratieve last bij de docenten te verminderen. 

Vanuit zijn financiële ervaring, voornamelijk op het gebied van voortgezet onderwijs, wil Gerard een waardevolle rol binnen de Raad van Toezicht van Meerwerf vervullen. “Een eervolle uitdaging”, stelt hij zelf. “Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de mooie rapportcijfers die Meerwerf krijgt van de Inspectie van het Onderwijs.”