scroll

‘LEREN VOOR
‌HET LEVEN'

‘Onze slogan, ‘Leren voor het leven’, proberen we elke dag weer waar te maken. Vanuit de hoofdvakken, cognitieve onderdelen als rekenen, wiskunde, lezen, taal en spelling, maar net zo zeer de sportieve, creatieve en muzikale aspecten. Ook de zaakvakken als aardrijkskunde en geschiedenis worden vanuit deze visie belicht. We zorgen ervoor dat kinderen alles meekrijgen, andere culturen begrijpen en moeiteloos mee kunnen draaien in de maatschappij.
We zijn trots op onze naam, de sfeer en het veilige schoolklimaat. En dat ervaren ouders net zo, blijkt uit alle tevredenheidsonderzoeken. Niet voor niets is de ouderbetrokkenheid groot. We proberen kinderen dag in, dag uit te motiveren. Geven ze alle ingrediënten die nodig zijn om ze te laten zien dat er vele wegen zijn die naar Rome leiden. En in dit verhaal is Rome voor mij een gelukkig mens, iemand die verantwoordelijk wil zijn voor de keuzes die hij of zij maakt, een mens dat doet wat hij of zij kan. Met het team steken we ongelooflijk veel werk en energie in ons vak. Net als de kinderen, groeien onze juffen en meesters ook: in het vak, in de manier van lesgeven en daarmee in de verantwoordelijkheid voor hun taken en hun leerlingen. Stuk voor stuk kennen we onze rol: de Prinses Margrietschool en Dependance De Stek staan midden in de wijk, maar vooral midden in de samenleving.’

JAN VAN ZANDWIJK

Directeur Meerwerf-basisschool Prinses Margriet en Dependance De Stek

Factsheet

Continurooster met vijf-gelijke-dagen-model
Oudervereniging
Pittige-Plus-Torens voor meerkunners
Engels in groep 1 t/m 8
Voor- en naschoolse opvang
Positive Behaviour Support (PBS)
Muzikale en creatieve vorming

KERNWAARDEN

Communiceren
Samenwerken
Eigenaarschap
Wederzijds respect
Betrouwbaarheid
Gelijkwaardigheid
Betrokkenheid
Diversiteit

EEN JAARLIJKS
‌MUZIKAAL
‌HOOGTEPUNT

Sinds jaren bestaat in Julianadorp een opvallend succesvolle samenwerking. Kinderen van groep 7 en 8 van Meerwerf-basisschool Prinses Margriet leren namelijk onder begeleiding van Triade en Muziekvereniging Kunstzin stuk voor stuk een blaasinstrument bespelen. En die muzikale lessen worden aan het eind van het schooljaar afgesloten met een drukbezochte voorstelling.
“Een uniek evenement”, zegt schooldirecteur Jan van Zandwijk. “Deze jaarlijkse uitvoering, die op initiatief van de vakmensen van Kunstzin en Triade is ontstaan, is iets waar de leerlingen, wij én het dorp echt naar uitkijken. Het is geweldig om te ervaren en te zien hoe leuk samen muziek maken is.” Maar verwacht geen gitaristen en drummers.
“Die zijn er immers al genoeg. We hebben samen juist voor blazersklassen gekozen. Dwarsfluit, klarinet, altsaxofoon, trompet, bariton of trombone: elke leerling die de Prinses Margrietschool verlaat kan een blaasinstrument bespelen.”

‘VERDER MET DE KEUZES, DIE JE ALS KIND MAAKT’

Meerwerf-basisschool Prinses Margriet, de traditionele dorpsschool van Julianadorp en omgeving, vervult van oudsher een belangrijke rol in het dorp. Al eeuwenlang is de locatie aan de Wethouder W. de Boerstraat - in de nabijheid van de sportvelden, het dorpshuis en de bibliotheek - dé plek voor onderwijs. En dat is door de jaren heen niet veranderd. Wel zijn de lesmethodes anders, vertelt directeur Jan van Zandwijk
“Kinderen zijn op onze school van jongs af aan vooral zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. We leren kinderen zelf initiatief te nemen, in plaats van te wachten op de meester of juf. De leertijd wordt zo op de meest effectieve manier benut.” Dat vraagt ook om een andere rol van de leraar of lerares. De Prinses Margrietschool kent een zorgstructuur voor álle leerlingen. “Noem het ‘voorspelbaar leerkrachtgedrag’. Tijdens hulprondes door de klas, heeft de juf of meester aandacht voor iedereen. Niet alleen voor de kinderen die zorg vragen, maar juist ook de kinderen die hier niet om vragen krijgen aandacht.”

Al in groep 1 worden kinderen op speelse, maar leerzame wijze meegenomen in de schoolvisie. “Dat begint bij kleuters. ’s Ochtends ontvangen we kinderen en hun ouders bij de deur, kinderen die dat graag willen kunnen papa en mama nog even iets laten zien dat ze gemaakt hebben en gaan aan de slag. Op de dagritmekaartjes staat precies het dagprogramma. Wordt een kring gevormd, gaan we gymmen? Kinderen weten direct wat ze moeten doen.”

Tijdens speel- en werktijd leren jonge kinderen, zoals de school het omschrijft, ‘omgaan met uitgestelde aandacht’. Terwijl de juf of meester met een groepje aan de slag gaat, bijvoorbeeld om verlengde instructie te geven, weten de andere kinderen hoe zij hun tijd het beste kunnen benutten. “Als kinderen dat kunnen, zijn ze naarmate ze ouder worden allemaal in staat hun weg te vinden binnen de school.”
“Je groeit verder met de keuzes die je als kind maakt”, vervolgt Jan. “Een stukje zelfstandigheid, dat elk jaar tot aan groep 8 bij elke leerling groeit. Van de Prinses Margrietschool en Dependance De Stek, naar het voortgezet onderwijs. Op school stellen we aan het begin van het schooljaar waarden vast. Daar worden normen aan gehangen. Zo bereiden we kinderen op een preventieve manier voor op ‘later’, op hun plek in de samenleving. Dat werpt z’n vruchten af.”

Om 08.30 uur is het doodstil op de beide scholen. Elke schooldag beginnen kinderen uit groep 3 tot en met 8 namelijk met lezen. Of beter gezegd: vernieuwd niveaulezen. “Elk kind begint de dag met lezen. Niet in de oude vorm, maar op basis van de sociale en emotionele interesses van kinderen zelf. Zo lezen kinderen altijd een boek, dat past bij hun interesse.”

Omdat creativiteit één van de pijlers is houden kinderen geen boekbespreking, maar geven zij een boekpromo. “Een beeldend toneelstukje waarin andere kinderen wordt uitgelegd waarom zij juist dít boek moeten lezen.” En dat heeft nog een voordeel: zo kunnen kinderen direct hun toneeltalent trainen. “Creativiteit is een prioriteit op onze school. Daarom verzorgen kinderen niet één, maar drie keer een musical. Namelijk in groep 2, 5 én 8.”
Meerwerf basisschool
PRINSES MARGRIET
Wethouder W. de Boerstraat 8
1788 AT Julianadorp
0223 - 69 00 81
directie@obs-margriet.nl

DEPENDANCE
DE STEK

Middelzand 3502
1788 ES Julianadorp
Bezoek website