scroll

VERBINDING
‌MET DE
‌BUITENWERELD

‘We bereiden kinderen in een rustige, veilige en plezierige omgeving voor op ‘later’. Dat doen we door niet alleen de buitenwereld naar binnen te halen, maar vooral ook de kinderen zelf naar buiten te laten gaan. Ontdek, onderzoek, ervaar en leer. Als school zijn we betrokken bij de wereld om ons heen en dat verwachten we ook van de kinderen. Door de centrale ligging begeven diverse faciliteiten zich op loopafstand, iets waar we volop gebruik van maken.
Net als de bewoners van de Visbuurt zijn kinderen gewend dat ze het samen moeten doen. Daarom is de school letterlijk open. En dat werpt z’n vruchten af. Iedereen helpt elkaar, complimenteert en corrigeert elkaar. Die positiviteit motiveert kinderen. We geven hen verantwoordelijkheid en zij pakken de handschoen zelf op. Het gebeurt dan ook regelmatig dat een ouder kind in de centrale hal voorleest aan jongere kinderen. Vaak zijn het de kinderen zelf die hier om vragen. Die betrokkenheid zit in het dna van deze school. Basisschool Dr. Jac. P. Thijsse bindt en blijft binden; jong en oud, een leven lang. Veel oud-leerlingen keren tijdens hun studie terug om stage te lopen. Ouders van kinderen die al lang niet meer op onze school zitten, steken nog steeds de helpende hand toe. Een bevestiging van de fijne, veilige omgeving, waarin iedereen een unieke plek heeft.’

WILL POMPERT

Directeur Meerwerf-basisschool Jac. P. Thijsse.

Factsheet

Continurooster met vijf-­gelijke-­dagen­-model
Sportzaal aan de school vast
Twee buitenpleinen
Inpandige bibliotheek
Kleuterspeelzaal
Grote gemeenschapsruimte
Leefstijl
Werken met thema’s
Cultuurpartner Triade

KERNWAARDEN

Modern
Sfeervol
Werelds
Zorgzaam
Transparant
Zelfstandig
Taakgericht
Sociaal
Kleurrijk
Verbindend

CULTUUR
‌MET KWALITEIT

Het werken met kunst en cultuur brengt sfeer op school; het is heerlijk om met elkaar een lied te zingen, te dansen of te knutselen. Meerwerf-basisschool Dr. Jac. P. Thijsse geeft creativiteit ruim baan. Centraal in de school worden dansoptredens georganiseerd, vinden voorleesmomenten plaats op de ‘voorleestroon’ en worden de creaties van knutselende kinderen op passende wijze gepresenteerd.
Hiernaast werkt de school op het gebied van kunstonderwijs samen met Triade, het Helderse huis van de kunsten. De school is aangesloten bij het project ‘Cultuurpartners’. Een project dat wordt gefinancierd uit de Rijksregeling Cultuureducatie Met Kwaliteit. “Met behulp van het project beantwoorden we als school de vraag hoe we kunstvakken op de beste wijze kunnen inzetten om de doelen van de school te ondersteunen”, legt directeur Will Pompert uit. “Zo koppelen we bijvoorbeeld muziek aan begrijpend lezen, een kerndoel van de school. Daarmee willen we de leeropbrengst vergroten.”

Leerkrachten van de school en kunstdocenten van Triade werken hand in hand aan het behalen van de gestelde doelen. De onderwerpen en thema’s waar leerlingen mee werken, hebben een directe relatie met de leerstof op school. “Leraren en kunstdocenten onderzoeken samen hoe bijvoorbeeld fotografie of dans ingezet kan worden om meer betekenis te geven aan een schoolthema.” 
“Zo worden in de les fotografie verschillende soorten perspectief besproken, maar ook gewerkt aan het doel dat het kind de omgeving beter leert kennen. Onderwerpen als architectuur, de weg naar school, plattegronden en straatnamen zijn aspecten die middels het kunstvak ingezet worden in het leerproces van het kind. Dit zorgt voor een rijke leeromgeving en een efficiënt en effectief gebruik van de onderwijstijd.”

‘MET ELKAAR EN MET DE WERELD OM ONS HEEN’

Een school die kinderen en mensen bindt en blíjft binden. Een leven lang. Meerwerf-basisschool Dr. Jac. P Thijsse staat in het teken van samenwerken en samen leven. Die boodschap wordt breedgedragen. Binnen de school door het team en de kinderen, maar ook door samenwerkingen met MEE & De Wering, diverse buurtinitiatieven en de plek binnen het wijkoverleg van de Helderse Visbuurt. “Als bewoners van de Visbuurt zijn onze kinderen gewend dat ze het samen moeten doen. Met elkaar en met de wereld om ons heen”, zegt Will Pompert, directeur.
Het team van Dr. Jac. P. Thijsse is nauw verbonden met de collega’s van de Tuindorpschool. “We vormen één team. Onderwijsinhoudelijk zijn beide scholen op elkaar afgestemd, we vergaderen als één groep. Dat biedt voordelen. Door het delen van expertise leren we van elkaar. Het is verhelderend om ervaringen uit te wisselen. Dit maakt dat je als school de juiste vragen weet te stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot zorgleerlingen of de nieuwste lesmethoden. Als twee kleinere scholen, vormen we één grote school. Een absolute meerwaarde.”

Beide scholen hebben een eigen karakter en behouden dit ook, benadrukt Pompert. “Het is absoluut niet zo dat de scholen een kopie van elkaar zijn. De enige overeenkomst is het uitgangspunt op het gebied van onderwijs.” Daarbij gaat Dr. Jac. P. Thijsse uit van de gedachte dat elk kind uniek is en dit unieke tot ontwikkeling brengt. “In een rustige, veilige omgeving, waar kinderen met plezier naar toe gaan. Een plek waar volop ruimte en aandacht is voor kinderen en waar zelfstandigheid belangrijk is. We gaan uit van en sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind.”

Die zelfstandigheid bereidt kinderen voor op hun toekomstige plek in de maatschappij. “We zoeken de verbinding met elkaar én met de buitenwereld. Dat betekent niet alleen de buitenwereld binnenhalen, maar ook zelf die wereld betreden. Door de centrale ligging van de school hebben we veel opties om met de kinderen op pad te gaan. En dat doen we dan ook.” Een bezoek aan de speeltuin, de bibliotheek, Quelderduijn of een schooltripje naar de haven: alle leerlingen van de Thijsseschool gaan regelmatig op ontdekking. “Er is niets leuker dan met kinderen de omgeving te leren kennen.”
Ook binnen en rond de school is voor kinderen veel te doen. Zo is er de beschikking over een ruim voorplein en een beschut achterplein voor de kleintjes. “En doordat de onlangs gemoderniseerde gymzaal aan de school grenst, kunnen we ook met slecht weer altijd gymmen. We hoeven niet ‘naar buiten’, maar kunnen tijdens de uren die de gemeente de school toekent gebruikmaken van de zaal. Bewegen vinden we als school ontzettend belangrijk, van deze faciliteit maken we dan ook volop gebruik. Bijvoorbeeld door extra korte bewegingsmomenten in te gelasten. Om kinderen te vermaken en weer ‘scherp’ te krijgen.”


Op het achterplein is een speciale kweektuin ingericht waar kinderen alles leren over planten, groenten en fruit. Binnen beschikt de school over een eigen bibliotheek, die beheerd wordt door ouders. “Dat is tekenend voor onze school. De betrokkenheid is groot. Ouders bieden graag de helpende hand. Ook wanneer hun kinderen niet langer op deze school zitten, blijven zij betrokken.” Hetzelfde geldt voor oud-leerlingen, die met regelmaat terugkeren om stage te lopen. “Een groot compliment en de bevestiging dat we een fijne plek hebben gecreëerd.”
Meerwerf basisschool
DR. JAC. P. THIJSSE
Stakman Bossestraat 39
1781 SW Den Helder
0223 ­ 61 37 72
thijsse@tuindorpthijsse.nl
Bezoek website