scroll

DE MINI-MAATSCHAPPIJ

‘Kinderen het beste uit zichzelf naar boven laten halen. Daar werken we op Daltonschool De Vloedlijn elke dag aan. De leraren, maar vooral kinderen zelf. Want in het Daltononderwijs zijn kinderen zélf voor een groot deel eigenaar van hun leerproces. De kernwaarden van het onderwijs van deze tijd - verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie - vormen de stevige fundering van onze ‘mini-maatschappij’.
Het Daltononderwijs zorgt ervoor dat kinderen klaar zijn voor de 21ste eeuw. Kinderen vormen een duidelijke eigen mening, durven de discussie aan te gaan, maar zorgen ook voor elkaar. Ze leren hulp te bieden en verantwoordelijk te zijn. Voor zichzelf, hun leerproces en voor elkaar. In deze veilige omgeving halen kinderen het beste uit zichzelf naar boven. Zij krijgen de ruimte hun eigen talent te ontdekken, zonder dat dit ten koste gaat van het basisonderwijs. Passie en trots. Daar denken we aan als we naar onze school kijken. Trotse leerlingen, ouders en leraren. Kinderen die vol trots vertellen over hun onderwijs, leraren die vol passie hun vak uitoefenen en geloven in het Daltononderwijs. Voor ons is Daltononderwijs dé manier van onderwijs. Een onderwijsvorm waarin kinderen zichzelf uitdagen en hun eigen talenten benutten. Onderwijs op maat, met oog voor elkaar.’

WIETSKE WIJNANTS & ANGÈLE SELHORST

Directie Meerwerf-basisschool De Vloedlijn

Factsheet

Daltononderwijs
Engelse les vanaf groep 1
Actief in de wijk door burgerschapsvorming
Rots- & Water-training
Continurooster
Performing Arts
Buitenschoolse-, voor- en naschoolse opvang (BSO/VSO)

KERNWAARDEN

Eigenaarschap
Kleinschalig
Overzichtelijk
Modern
Sociaal betrokken
Veilig en vertrouwd
Saamhorigheid
Zelfstandig
Verantwoordelijk

‘OUD EN JONG VAN
‌ELKAAR LATEN LEREN’

Daltonschool De Vloedlijn staat midden in de maatschappij. Middels verschillende samenwerkingen met instanties in de wijk en ouderenorganisaties leren kinderen alles over sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en daar een actieve bijdrage aan te leveren.
Het burgerschapsproject van de basisschool spitst zich toe op het maken van een verbinding tussen jong en oud. “We brengen kinderen in aanraking met de waarde van een democratie, de maatschappij en alles waar je mee in aanraking kunt komen in een maatschappij. Maar ook met wie. Ouderen, kinderen met een handicap, verschillende culturen. Alles is erop gericht een verbinding te maken van jong naar oud en andersom. Want iedereen kan elkaar iets leren!”, vertelt Angèle Selhorst, adjunct-directeur van Daltonschool De Vloedlijn, en initiatiefneemster van het maatschappelijke project.
“Door het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten en projecten leren kinderen bovendien iets over organiseren en zelfstandigheid. Een belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming binnen de school, zodat kinderen later actief onderdeel uitmaken van de maatschappij en sociaal sterk zijn. Maar vooral anderen en elkaar respecteren.”

“OP DEZE SCHOOL VOEL JE JE FIJN”

Meerwerf-basisschool De Vloedlijn, de eerste Daltonschool van de gemeente Den Helder en omgeving, is een moderne school waarin de sfeer van verbondenheid nadrukkelijk heerst. Een school waar iedereen voor elkaar klaar staat. Die verbondenheid komt dagelijks tot uiting tijdens de lessen, pauzes, binnen- en buitenschoolse activiteiten en begint al bij binnenkomst. Een school waar een kind zichzelf kan en mag zijn, een school waar talenten ontdekt, gevormd en vergroot worden.
Daltononderwijs staat voor een brede vorming - zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel - die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en is zelf (mede-)eigenaar van het leerproces. “Die verantwoordelijkheid zorgt voor meer motivatie bij kinderen”, vertelt leerkracht en Daltoncoördinator Wim Boks. “Kinderen in de onderbouw werken volgens dagschema’s. Ze weten wat zij gaan leren. Nu en later in het schooljaar. Voor de bovenbouw zijn dit weekschema’s. In deze duidelijke structuur weten kinderen wat zij moeten doen, kunnen doen en mogen doen.”

Ginger Koning (10 jaar) zit sinds groep 6 op De Vloedlijn. Ze voelde zich direct op haar plek. “Iedereen helpt je en is heel lief”, zegt Ginger. “Ik was heel snel gewend.” Alle leerlingen van De Vloedlijn worden gekoppeld aan een maatje. “Om samen mee naar de gymzaal te fietsen of samen een kunstwerk en werkopdrachten te maken. Dat is fijn. Iedereen is heel aardig en omdat je zelf ook veel mee mag denken, voel ik mij fijn op deze school.” Kinderen hebben in een schooljaar verschillende ‘maatjes’, zodat zij klasgenootjes goed leren kennen.

“Op mijn andere school moest je, als je klaar was met je opdracht, naar de juf of meester stappen en vragen wat je moest gaan doen. Nu weet je precies welke taken je hebt. Je bent zelf medeverantwoordelijk voor je werk en planning.” Ginger krijgt les van juf Herma en juf Lucienne. De schoolweek begint met het maken van een weekplanning. “Juf vindt het heel belangrijk dat je op maandag een planning maakt. Dan weet je meteen wat je gaat maken en of je al opdrachten kunt afronden.” 
In de weekplanning wordt duidelijk beschreven wanneer kinderen instructie en uitleg krijgen en op welke momenten zij zelf aan de slag gaan. Eenmaal klaar met een taak kijken zij of zelf na of samen met de leraar of lerares. “En als je moeite hebt met een opdracht of het maken van je weektaak kun je dit ook samen met de juf of meester doen.” Een weekplanning begint met een doel dat kinderen zichzelf stellen. “Bijvoorbeeld het oefenen met breuken.” Aan het einde van de week volgt een evaluatie. “Dan schrijf je op waar je trots op bent, wat beter kan, wat je geleerd hebt, waar je hulp bij nodig hebt en wat je nieuwe weekdoel wordt.”

De grote mate van zelfstandigheid, het leren plannen en het begrijpen van het leerproces is iets waar kinderen in hun verdere (school)carrière profijt van hebben. Boks: “En dat begint eigenlijk al bij de jongste leerlingen. Elke dag is een kans om vooruit te gaan. Voor leerlingen én voor leraren. We leggen de nadruk op wat goed gaat om zo een klas in z’n geheel te laten groeien.”
DALTONSCHOOL
DE VLOEDLIJN
Drooghe Bol 1005
‌1788 VA Julianadorp
0223 - 69 00 79
directie@bsdevloedlijn.nl
Bezoek website