scroll

TALENT IN IEDER KIND

‘Meerwerf Basisschool De Kluft is een moderne school, die bekend staat om haar kleinschaligheid en korte lijnen. Op De Kluft bouwen wij als team samen aan een gestructureerde school voor kinderen, waarin het uitdiepen van talenten, fit zijn, een gezonde levensstijl, ontdekken en de ervaring om te kunnen leren centraal staan.
We bieden een uitdagende leeromgeving voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Een omgeving die stimuleert tot een actieve leerhouding, nieuwsgierig zijn en onderzoeken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces en hierdoor ervaren dat zij hun ontwikkeling en het leren in eigen hand hebben. Ze ervaren dat leren leuk is. De Kluft is een Vreedzame School. Een school die staat voor het samen creëren van positiviteit, een fijne sfeer en verantwoordelijkheid voor onszelf, elkaar en onze omgeving. Een mini-maatschappij waarbinnen waardering en (h)erkenning een plaats hebben, met veel ruimte voor plezier en sportieve activiteiten.’

ANNEMIEKE HOOGSCHAGEN

Directeur Meerwerf-basisschool De Kluft

Factsheet

Continurooster met vijf-gelijke-dagen
Peuterspeelleergroep
Thematisch werken in groepen 1-2
Leren door ervaren
Eigen leerdoelen verwezenlijken
Voor- en naschoolse opvang inpandig
De Vreedzame School
Kleinschaligheid, korte lijnen

KERNWAARDEN

Vaardig en talent
Fit en sportief
Ontdekken en nieuwsgierig
Veilig en gestructureerd
Waardering en (h)erkenning
Verbonden en samen

FIT EN SPORTIEF

Meerwerf Basisschool De Kluft vindt een gezonde en fitte leefstijl belangrijk. De school besteedt op verschillende manieren aandacht aan gezond eten en drinken. En door leerlingen met een open houding uit te dagen meer te bewegen, ontdekken zij hun talenten op sportief gebied.
De leerkrachten geven hier op eigen wijze vorm aan. Zij hebben hun eigen voorkeur: de ene leerkracht danst regelmatig met de kinderen, de andere leerkracht biedt energizers aan tussen de lessen door of beweegt regelmatig mee tijdens de gymles of op het plein. De onder- en middenbouw hebben onlangs een les kinderyoga ontvangen. In samenwerking met De Kleine Krijgers leren kinderen op een positieve manier bezig te zijn met bewegen, hun lijf en spieren.
“Spelenderwijs leren kinderen het verschil tussen aanspannen en inspannen”, vertelt yogainstructrice Brigitte Zandbergen. “We leven in een tijd waarin kinderen veel verplichtingen hebben. In sociaal en sportief verband, maar ook op school wordt veel van hen gevraagd. Door kinderyoga leren zij in een hectische tijd rust in zichzelf te vinden. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.”

THEMATISCH ONDERWIJS IN DE GROEPEN 1-2

Ontdekken, ervaren, spelen, bewegen en leren. Die visie is de eerste kennismaking van kinderen met De Kluft. In de groepen 1-2 staan kenmerken van ontwikkelings- en ervaringsgericht onderwijs centraal. “We vragen kinderen waar zij over willen leren. Zo vergroten we de betrokkenheid en sluit het onderwijs aan op de wensen en interesses van de kinderen”, vertelt Hilda Adams, juf van groepen 1 en 2.
Het thematische onderwijs biedt veel raakvlakken voor kinderen. “Om ze te prikkelen en uit te dagen zetten we thema’s breed in. Een stukje geschiedenis is tegelijkertijd ook rekenen en tijdsbegrip.” De lessen worden versterkt door het inrichten van leerhoeken. Daar wordt het thema breed en beeldend uitgemeten, passend bij elk niveau. “Door de betrokkenheid van de kinderen te vergroten, wordt de interesse gewekt. Dat zorgt voor een betere ontwikkeling van het kind. Als leraar beweeg je met de kinderen mee. We volgen de ontwikkeling van de kinderen en sluiten daar op aan. We werken sterk aan de zelfredzaamheid van kinderen. Dat doen we onder meer via het ‘GIP-model’, Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht.
Dit model heeft zowel betrekking op het handelen van leerlingen als van de leerkracht op vlakken als organisatie, zelfstandigheid, emotionele ontwikkeling en omgaan met elkaar.” Tijdens lessen wordt gewerkt in kleine kringen, waardoor veel individuele aandacht is voor kinderen. Een hulpvraag is snel beantwoord en talenten worden snel herkend. “We vragen kinderen wat ze gedaan hebben, hoe ze dit gedaan hebben en of ze het leuk vonden. Door kinderen dit met elkaar te laten delen helpen ze elkaar. Ze brengen elkaar op ideeën. We laten kinderen zoveel mogelijk succeservaringen opdoen, waarmee we het plezier vergroten en kinderen aanmoedigen een actieve leerhouding aan te nemen.”

HET ONTDEKKEN VAN DE GROENE WERELD

Spelenderwijs leren in een natuurlijke omgeving. Meerwerf-basisschool De Kluft omarmt ‘natuurlijk leren’. Zo wordt in de herfstvakantie van 2017 een nieuw ‘Natuurlijk Spelen’-schoolplein gerealiseerd voor alle peuters en kleuters, het plein gesitueerd aan de Javastraat. Daarnaast wordt samengewerkt met Hortus Overzee Den Helder; een exotische oase, verstopt in de Indische Buurt. Het botanische kassencomplex verrast, verwondert en inspireert kinderen van alle leeftijden met haar sfeervolle kassen en geheime tuinen. “Naast dat kinderen deze uitstapjes geweldig vinden, krijgt het lesmateriaal meer betekenis."
"Als school willen we graag ‘de wijk in’, contacten leggen met de buurt. Hortus wil op haar beurt een stukje onderwijs toevoegen aan hun aanbod”, zegt schooldirecteur Annemieke Hoogschagen. Kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 ontdekken bij Hortus de ‘groene’ wereld op een manier die past bij het onderwijs op een basisschool. Niet alleen luisteren, maar ook zelf onderzoeken. Dat is wat kinderen in Hortus doen. De verschillende facetten, zoals de Japanse tuin, de oerplantenroute en de vlindertuin, zetten we in bij ons thematische onderwijs, waarin wereldoriëntatie een grote rol speelt.”
“Kinderen zijn heel nieuwsgierig. Tijdens de bezoekjes worden veel vragen gesteld”, vertelt mevrouw Blok van Hortus Overzee. “Zij ontdekken niet alleen wat zich in hun directe omgeving afspeelt op het gebied van flora en fauna, maar bijvoorbeeld ook hoe het voelt om in de tropen te zijn.” Middels een boekje, speciaal bedoeld voor kinderen, wordt hetgeen de kinderen ervaren, zien en doen op speelse wijze uitgelegd. Hoogschagen: “Door alles in hun omgeving te koppelen aan de ‘groene’ wereld, krijgt het lesmateriaal meer betekenis. Wat kinderen leren en ervaren blijft hangen.”
Meerwerf basisschool
DE KLUFT
Javastraat 23
1785 DA Den Helder
0223 - 61 36 81
directie@kluft-tuselant.nl
Bezoek website